News

Aktualności

Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

NEW ALBUM ONLINE❗️In Kyrgyzstan I've received an information that I will not be allowed to cross Afghanistan on my bicycle. I had to go back. Although I've spent there only 10 days, I've seen one of the most beautiful landscapes ever. Tien Shan - Heaven Mountains, Issyk Kul - the second biggest mountain lake in the world. You have to see this one day! 🇰🇬️ NOWY ALBUM W SIECI❗️W Kirgistanie dostałem informację, że nie będzie mi wolno przejechać Afganistanu rowerem. Musiałem zawrócić. Chociaż spędziłem tam zaledwie 10 dni, zobaczyłem jeden z najpiękniejszych krajobrazów w moim życiu. Tienszan - Niebiańskie Góry, Issyk Kul - drugie największe górskie jezioro na świecie. Musisz to kiedyś zobaczyć! 🇰🇬️ 👉🏻 https://www.facebook.com/kosmopolack — Products shown: GEOBIKE X-ROAD 2.0 and CASIO G-SHOCK MUDMASTER.

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

NEW ALBUM ONLINE❗️Time for the biggest surprise in my life! I'm 37 now, I've been to many countries, but Kazakhstan is for me the best of them all. If you do not know where to go for the summer - don't think twice. I have never meet so many such good people like those in Kazakhstan. They just won't let you sleep without a roof over your head and won't let you go without a breakfast. In our modern western world such hospitality is just IMPOSSIBLE 🇰🇿️ NOWY ALBUM W SIECI❗️Czas na największą niespodziankę! Mam 37 lat, byłem w wielu krajach ale Kazachstan jest dla mnie najlepszy z nich wszystkich. Jak nie wiesz gdzie jechać na wakacje - nie myśl długo. Nigdy nie spotkałem tak wielu tak dobrych ludzi jak ci w Kazachstanie. Po prostu nie pozwolą ci spać bez dachu nad głową i nie puszczą cię w trasę bez śniadania. W naszym nowoczesnym zachodnim świecie taka gościnność jest po prostu NIEMOŻLIWA 🇰🇿️ 👉🏻 https://www.facebook.com/kosmopolack — Products shown: GEOBIKE X-ROAD 2.0 and CASIO G-SHOCK MUDMASTER.

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

NEW ALBUM ONLINE❗️Azerbaijan - the land of fire! It was an amazing part of my trip. I wish you all to meet such open and hospitable people on your way wherever you go as those in Azerbaijan. Those oil pumps in the lower middle picture stand in Bibi-Ejbat bay. Paweł Potocki from Poland was the first man in history who started to extract oil from the bed of the sea and it was made in that bay 🇦🇿️ NOWY ALBUM W SIECI❗️Azerbejdżan - kraina ognia! To była niesamowita część mojej podróży. Życzę wszystkim, by na swojej drodze spotykali tylko tak otwartych i gościnnych ludzi jak Ci w Azerbejdżanie. Te pompy na niższym środkowym zdjęciu stoją w zatoce Bibi-Ejbat. Paweł Potocki z Polski był pierwszym człowiekiem w historii, który zaczął wydobywać ropę z dna morza i miało to miejsce właśnie w tej zatoce 🇦🇿️ 👉🏻 https://www.facebook.com/kosmopolack — Products shown: GEOBIKE X-ROAD 2.0 and CASIO G-SHOCK MUDMASTER.

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

NEW ALBUM ONLINE❗️Internet is far from being perfect most of the time, but I've found time to make some updates from past 4 countries. Here is my way through beautiful Georgia 🇬🇪️ NOWY ALBUM W SIECI❗️Internet na trasie jest daleki od doskonałości ale znalazłem chwilę, żeby wgrać 4 ostatnie kraje. Tutaj moja droga przez piękną Gruzję 🇬🇪️ 👉🏻 https://www.facebook.com/kosmopolack — Products shown: GEOBIKE X-ROAD 2.0 and CASIO G-SHOCK MUDMASTER.

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Do you know that the most expensive thing out of all which you may see in these pictures is cheaper than 9 USD. Most of them cost 4-5 USD. Handicraft from Nepal and Tibet. Beautiful 😍 Wiecie, że cena najdroższej ze wszystkich rzeczy, które widzicie na tych zdjęciach, nie przekracza 9 USD. Większość jest po 4-5 USD. Rękodzieło z Nepalu i Tybetu. Śliczne 😍 Przyjmuję zamówienia 😂

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Kyrgyzstan officially the Kyrgyz Republic, formerly known as Kirghizia, is a country in Central Asia. Landlocked and mountainous, Kyrgyzstan is bordered by Kazakhstan to the north, Uzbekistan to the west and southwest, Tajikistan to the southwest and China to the east. Its capital and largest city is Bishkek. Read more on Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Kazakhstan, officially the Republic of Kazakhstan, is a transcontinental country in northern Central Asia and Eastern Europe. Kazakhstan is the world's largest landlocked country, and the ninth largest in the world, with an area of 2,724,900 square kilometres. Kazakhstan is the dominant nation of Central Asia economically, generating 60% of the region's GDP, primarily through its oil/gas industry. It also has vast mineral resources. Read more on Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Azerbaijan is a country in the South Caucasus region, situated at the crossroads of Southwest Asia and Southeastern Europe. It is bounded by the Caspian Sea to the east, Russia to the north, Georgia to the northwest, Armenia to the west and Iran to the south. The exclave of Nakhchivan is bounded by Armenia to the north and east, Iran to the south and west, while having an 8 km border with Turkey in the north west. Read more on Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Azerbaijan is a country in the South Caucasus region, situated at the crossroads of Southwest Asia and Southeastern Europe. It is bounded by the Caspian Sea to the east, Russia to the north, Georgia to the northwest, Armenia to the west and Iran to the south. The exclave of Nakhchivan is bounded by Armenia to the north and east, Iran to the south and west, while having an 8 km border with Turkey in the north west. Read more on Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Georgia is a country in the Caucasus region of Eurasia. Located at the crossroads of Western Asia and Eastern Europe, it is bounded to the west by the Black Sea, to the north by Russia, to the south by Turkey and Armenia, and to the southeast by Azerbaijan. The capital and largest city is Tbilisi. Georgia covers a territory of 69,700 square kilometres (26,911 sq mi), and its 2015 population is about 3.75 million. Georgia is a unitary, semi-presidential republic with the government elected through a representative democracy. Read more on Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)

· More · Więcej


Partners

Partnerzy

[EN] Extreme adventures require the most reliable company and almost everythingproof equipment. Are you going somewhere? Check offer of my partners. For this trip I have invited those whom I consider the best of the best on the market.

[PL] Ekstremalne przygody wymagają najbardziej niezawodnego towarzystwa i niemal wszystkoodpornego sprzętu. Wybierasz się gdzieś? Sprawdź ofertę moich partnerów. Do tej podróży zaprosiłem tych, których uważam za najlepszych z najlepszych na rynku.

www.poland.pl
[EN] Thanks to the cooperation with Marketing Office of the you will hear from me from time to time on the main polish web site - www.poland.pl!
[PL] Dzięki współpracy z Biurem Marketingu Ministerstwa Spraw Zagranicznych usłyszysz o mnie od czasu do czasu na głównej polskiej stronie - www.poland.pl!
www.gshock.com
[EN] The time on the way is measured by the only everythingproof watch brand - . Pick one for your adventure - on the land, out at sea, in the sky!
[PL] Czas na trasie jest mierzony przez jedyną wszystkoodporną markę zegarków - G-Shock. Zabierz jeden na swoją przygodę - na lądzie, na morzu, w powietrzu!
www.geobike.eu
[EN] The first electric bicycle to make a 50000 kilometers journey around the world - . I do really like these models - , and . What do you think?
[PL] Pierwszy elektryczny rower w 50000 kilometrowej podróży dookoła świata - polski rower. Bardzo podobają mi się te modele - , i . Co ty na to?
www.redbull.com
[EN] The absolute master class as far as a support of sport activities is concerned. gives you wings!
[PL] Absolutnie mistrzowska klasa we wspieraniu aktywności sportowych. Red Bull doda ci skrzydeł!

Photos

Zdjęcia

Videos

Filmy

Annapurna
14.12.2017 10:20

The view of Annapurna🇳🇵 Widok na Annapurnę🇳🇵

The way up
14.12.2017 10:14

Let’s go higher to see Annapurna. The shortcut to Sarangkot🇳🇵 Chodźmy wyżej zobaczyć Annapurnę. Skrót do Sarankot 🇳🇵

Events

Wydarzenia

Hints

Wskazówki

 1. General information about the countries you will visit, about their history, culture can be found in Wikipedia - it is a very convenient source of knowledge.
 2. Technical issues, information about visas, warnings can be found on pages of diplomatic missions in you country - a very useful site in Poland is Polak za granicą run by the Ministry of Foreign Affairs.
 3. To avoid suprises get an insurance. I could not find a satisfactory one in Poland - all were expensive and sums were rather funny. Visit World Nomads or Seven Corners if you want something serious!
 4. To check mobile networks availability on your way visit OpenSignal.
 5. WiFi Map application will help you find free hotspots around the globe.
 6. Before you go check prices in your destination - Numbeo will help you with it. If you like numbers, you may also check NationMaster.
 7. You will find almost every route in Google Maps or Google Earth.
 8. Set up an account on Couchsurfing if you would like to hang out with people from all over the world who may sometimes help you on your way.
 9. If you need an inexpensive place to stay for the night - visit hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com or gomio.com.
 10. If you travel from one country to another it is good to check other connections than flights. Travelling by ferries made my transportation costs 80% cheaper than a plane on some parts of this trip.
 11. If you travel with a bicycle or any other sport equipment - visit this page!
 12. If you travel with a compass mind the magnetic declination.
 13. On Language Learning page you will find useful words and phrases in every language.
 14. If you are interested in fauna and flora of the concerned region - I recommend such pages as Map of Life, The Animal Files or WWF.
 15. Sometimes it is good to check the global map of wind, weather and ocean conditions.
 16. If you want to see my country - one of the safest holiday destinantions (according to express.co.uk) and the safest one in the whole EU for women (according to www.liberation.fr) - do not think twice!
 1. Ogólne informacje o krajach do których się wybierasz, o ich historii, kulturze znajdziesz w Wikipedii - to bardzo wygodne źródło wiedzy.
 2. Sprawy techniczne, informacje o wizach, ostrzeżenia znajdziesz na stronach placówek dyplomatycznych w swoim kraju - w Polsce bardzo użyteczną strona jest Polak za granicą prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 3. By uniknąć niespodzianek kup ubezpieczenie. Nie znalazłem satysfakcjonującego w Polsce - wszystkie drogie, a sumy raczej śmieszne. Zerknij na World Nomads lub Seven Corners jak potrzebujesz czegoś na poważnie!
 4. W celu sprawdzenia dostępności sieci komórkowych po drodze zajrzyj na OpenSignal.
 5. Aplikacja WiFi Map pomoże Ci znaleźć darmowe hotspoty na całym świecie.
 6. Zanim pojedziesz sprawdź ceny w miejscu do którego się wybierasz - Numbeo ci w tym pomoże. Jak lubisz cyferki, możesz też zajrzeć na NationMaster.
 7. Prawie każdą trasę znajdziesz w Mapach Google lub Google Earth.
 8. Załóż konto na Couchsurfing gdy chcesz spotykać ludzi z całego świata, którzy czasem mogą pomóc Ci po drodze.
 9. Jeżeli potrzebujesz niedrogiego miejsca by zatrzymać się na noc - odwiedź hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com lub gomio.com.
 10. Jeżeli przemieszczasz się między krajami, dobrze jest sprawdzić połączenia inne niż lotnicze. Przeprawy promowe są o 80% tańsze na niektórych odcinkach mojej trasy niż samolot.
 11. Jeżeli podróżujesz z rowerem lub z innym sportowym sprzętem - odwiedź tę stronę!
 12. Jeżeli podróżujesz z kompasem miej na uwadze deklinację magnetyczną.
 13. Na stronie Language Learning znajdziesz przydatne słówka i zwroty w każdym języku.
 14. Jeżeli interesuje cię fauna i flora danego regionu - polecam takie strony jak Map of Life, The Animal Files lub WWF.
 15. Czasem dobrze jest zerknąć na globalną mapę wiatów, pogody i stanu oceanów.
 16. Jeżeli chcesz zobaczyć mój kraj - jedną z najbardziej bezpiecznych wakacyjnych destynacji (według express.co.uk) i najbezpieczniejszy kraj dla kobiet w całej UE (według www.liberation.fr) - nie zastanawiaj się długo!

If you would like to see any of places on my way, check the route or turn on a large map and click the information icon (i) on each country that I am going through - there you will find selected hotels where you can stop with a direct link to their booking page.

Jeżeli chcesz zobaczyć któreś z miejsc na mojej drodze, przejrzyj trasę lub włącz dużą mapę i kliknij ikonkę informacji (i) na każdym kraju przez który jadę - znajdziesz tam wybrane hotele, w których możesz się zatrzymać z bezpośrednim linkiem do ich strony z rezerwacjami.

Follow me!

Śledź mnie!

People travel because it teaches them things they could learn no other way.
Ludzie podróżują, bo to uczych ich rzeczy, których w żaden inny sposób by się nie nauczyli.
— Lance Morrow —

The Route

Trasa

Bulgaria
Azerbaijan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
India
Nepal
India
Bangladesh
India
Thailand
Cambodia
Indonesia
Australia
South Korea
United States
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Argentina
Portugal
Switzerland
Czech Republic

The Map

Mapa

[EN] Do not hesitate to add me as a friend if you want to. You will find me on Facebook, LinkedIn or VK. Maybe we will meet on the way, who knows! I am constantly looking for good people along the way, who would want to give me a shelter for the night. A piece of a floor or a place to put a tent and an access to water is enough. If you would like to accompany me during my travel in selected countries (dates above) - tell me about it. If you would find some time to show me your town - let me know! Our photo to the Internet is a must!

[PL] Jak chcesz mnie dodać do znajomych, nie wahaj się. Znajdziesz mnie w sieciach Facebook, LinkedIn lub VK. Może spotkamy się po drodze, kto wie! Stale szukam dobrych ludzi na trasie, którzy będą chcieli udzielić mi schronienia na noc. Wystarczy kawałek podłogi lub miejsce, żeby postawić namiot i dostęp do wody. Jeżeli chcesz potowarzyszyć mi w podróży w wybranych krajach (daty powyżej) - powiedz mi o tym. Jeżeli znajdziesz chwilę czasu, żeby pokazać mi swoje miasto - daj znać! Nasze zdjęcie do Internetu to mus!

[EN] Maybe you want to see the flag with your brand on the top of the world? Or maybe with PayPal and 5$ you can help me raise funds for the next adventure.

[PL] Może chcesz zobaczyć flagę z twoją marką na dachu świata? A może masz konto PayPal i 5$ i możesz mi pomóc w zbieraniu funduszy na kolejną przygodę.

Facebook · Google+ · VK · Twitter · Instagram · YouTube · ASK.fm
Copyright © 2017 kosmopolack.life. All rights reserved.