News

Aktualności

Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Santubong - the trail to the summit. Around 10 spots with about 15 ladders, among them steep ascents with ropes. The view? Let’s say that Santubong is one of those places where the way to the peak is the key, not the peak itself. Was it hard? Yes it was. I didn’t have a single centimeter of my clothes dry. But it was fun! It was my goodbye trip in Sarawak 🇲🇾 Indonesia is waiting 🇲🇨 Santubong - droga na szczyt. Około 10 miejsc z mniej więcej 15 drabinami, pomiędzy nimi strome podejścia z linami. Widok? Powiedzmy, że Santubong jest jednym z tych miejsc, w których kluczowa jest droga do szczytu, a nie sam szczyt. Czy było trudno? Tak, było. Ani jeden centymetr mojego ubrania nie był suchy. Ale było fajnie! To była moja pożegnalna wycieczka w Sarawaku 🇲🇾 Indonezja czeka 🇲🇨

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Mount Santubong - you can see her from Kuching although she is more than 30 km away. From beaches of Bako she looks even more spectacular (last photo). Would you like to see how it was to get on that 810 m high mountain? I’ve found some murky facts of her history including fatal accidents and helicopter evacuations and ... I am not surprised with it anymore ⛰ Góra Santubong - widać ją z Kuching chociaż jest odległa o ponad 30 km. Oglądana z plaż Bako prezentuje się nawet okazalej (ostatnie zdjęcie). Chcecie zobaczyć jak się wchodziło na tę 810-metrową górę? Znalazłem kilka mrocznych faktów z jej historii łącznie ze śmiertelnymi wypadkami i ewakuacjami helikopterem ... i już mnie to nie dziwi ⛰

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Murals - I’ve found a lot of them in Kuching and they were awesome. Welcome to the city of cats 😼 Murale - znalazłem ich mnóstwo w Kuching i były boskie. Witamy w mieście kotów! 😼

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Do you know that flights from Japan to Canada might be up to 200$ cheaper if you fly through London? By the way „Empire of the Sun” is one of the best movies I have ever seen. It tells a story about Japanese occupation of Shanghai (1937-45) 🇯🇵 Wiecie, że loty z Japonii do Kanady mogą być nawet 200$ tańsze gdy się leci przez Londyn? Na marginesie „Imperium Słońca” to jeden z najlepszych filmów jakie kiedykolwiek widziałem. Opowiada historię japońskiej okupacji Szanghaju (1937-45) 🇯🇵

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Like Pumba (Bornean Bearded Pig) from Lion King or ... a crocodile’s favourite dinner 🐊 Jak Pumba (świnia brodata) z Króla Lwa albo ... ulubiony obiad krokodyla 🐊

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

A young Bornean Keeled Pit Viper in the jungle. They are venomous and might be dangerous (but not deadly) to people 🐍 Młody wąż zielony w dżungli. Są jadowite i mogą być groźne (ale nie śmiertelne) dla ludzi 🐍

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Did you know that pups of silver leaf monkeys are ... orange? 🐵 Wiedzieliście, że młode langura srebrzystego są ... pomarańczowe? 🐵

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

No matter how cute they are, these are the real terrorists of Bako. If they see you carrying a plastic bag, they will not hesitate to try take it away from you. I crouched down to tie my shoe and one of these long-tailed macaques did not have any problems with approaching me from behind to check if he can get something from the bag which I had on my back. On the last picture you will see what they took from ... a girl’s hand! 😂 This is why you should not feed wild animals, especially monkeys. After a while they can become dangerous, like those in Macleodganj in India, and very agressive. If they don’t get what they want, they bite! 🐒 Bez względu na to, jak słodko się prezentują, to prawdziwi terroryści w Bako. Jak zobaczą, że niesiesz plastikową torbę, nie zawahają się przed próbą zabrania ci jej. Kucnąłem, żeby zawiązać buta i jeden z tych długoogoniastych makaków nie miał żadnego problemu żeby podejść do mnie z tyłu i sprawdzić czy może dostać się do worka, który miałem na plecach. Na ostatnim zdjęciu zobaczycie co wyrwały ... dziewczynie z ręki! 😂 Dlatego nie wolno karmić dzikich zwierząt, szczególnie małp. Po jakimś czasie mogą stać się bardzo agresywne, jak te w Macleodganj w Indiach. Gdy nie dostaną tego, co chcą, gryzą! 🐵

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Bako, the last national park in Malaysia on my way. On the road through Sarawak (from Miri to Kuching) I made stops in 6 of them. If you would like to know my opinion on them, here it is - Bukit Lambir (2nd place, 7 waterfalls, 3 big ones), Niah (1st place, caves), Bako (3rd place, monkeys and nice views but short trails) and Similajau (4th place, crocodiles, turtles and long trails). In all of them you can stay overnight (5 MYR per night on a camping and 40 MYR per night in a 4-bed room, so for 4 people it’s 10 MYR per night - you will not find a cheaper accomodation than that anywhere in Malaysia and all those places are beautiful). Bukit Tiban and Maludam were just a jungle and mangroves. Time to jump to Indonesia! 🇲🇨 Bako, ostatni park narodowy na mojej trasie przez Malezję. Na drodze przez Sarawak (z Miri do Kuching) stawałem w 6 z nich. Jak chcecie znać moją opinię, oto ona - Bukit Lambir (2. miejsce, 7 wodospadów, 3 duże), Niah (1. miejsce, jaskinie), Bako (3. miejsce, małpy i fajne widoki ale krótkie trasy) i Similajau (4. miejsce, krokodyle, żółwie i długie trasy). W każdym z nich można zostać na noc (5 MYR za noc na kempingu i 40 MYR za noc w 4-osobowym pokoju, więc przy 4 osobach jest 10 MYR za noc - nigdzie w Malezji nie ma tańszego zakwaterowania i wszystkie te miejsca są piękne). Bukit Tiban i Maludam były dżunglą i namorzynami. Czas wskoczyć do Indonezji! 🇲🇨

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

The illustration for the saying „Are you nuts?” 😂 Orangutans were the first one of two reasons which made me change the route and cross Borneo. The other one is yet to come. By the way „Orang Hutan” in Malay means „forest man” 🤘🏻 Orangutany były pierwszym z dwóch powodów dla których zdecydowałem się zmienić trasę i przeciąć Borneo. Drugi nastąpi niebawem. Na marginesie „Orang Hutan” po malajsku znaczy „leśny człowiek”🤘🏻

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Here comes the boss number two. Meet Edwin - the beta male of Semenggoh family, he’s 22 now. Seeing Ritchie - the alpha male who’s my age now is really hard and I had not that pleasure. The whole Semenggoh family counts 22 individuals - they all are semi-wild. What does it mean? They have contact with people. Due to the fact that the forest in which they live cannot provide enough food, forest guards feed them twice a day but they come to feeding platforms from the wild jungle ... if they want to of course 🌴 Oto nadchodzi szef numer dwa. Poznajcie Edwina - samca beta z rodziny Semenggoh, ma 22 lata. Zobaczenie Ritchiego - samca alfa, który jest w moim wieku jest trudne i nie miałem tej przyjemności. Cała rodzina Semenggoh liczy 22 osobniki. Wszystkie są pół dzikie. Co to znaczy? Mają kontakt z ludźmi. Ponieważ las w którym żyją nie jest w stanie zapewnić im wystarczającej ilości pokarmu, są dwa razy dziennie dokarmiane przez strażników ale do karmników przychodzą z dzikiej dżungli ... jeżeli oczywiście mają ochotę 🌴

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

„I feel pretty, oh, so pretty!” - hello again Malaysia! Hello Poland. I’m back. It took 5 days to get from Bintulu to Kuching and due to the lack of camera it was a bit painful. I decided to go back to roots, avoid more Sony-like experimens and here it is - the first photo session of my new Canon 🤘🏻 Witaj ponownie Malezjo! Cześć Polsko! Wróciłem. Pięć dni zajęła mi jazda z Bintulu do Kuching i z braku aparatu była nieco bolesna. Zdecydowałem się na powrót do korzeni, bez Sony-podobnych eksperymentów i oto ona - pierwsza sesja fotograficzna mojego nowego Canona 🤘🏻

· More · Więcej


Meanwhile far away in the world ...
Tymczasem daleko w świecie ...

Half the way from Brunei to Kuching I was riding through higher areas. As soon as I decided to go a bit lower, closer to the seaside, neverending oil palm plantations started. On one of them I was invited for a coffee. Thank you Rowen Ramirez Sanchez! Take care! 🤘🏻 Pół drogi z Brunei do Kuching przejechałem górzystym terenem. Jak tylko zdecydowałem się zjechać niżej, bliżej morza, pojawiły się niekończące się plantacje palmy olejowej. Na jednej z nich dostałem zaproszenie na kawę. Dzięki Rowen Ramirez Sanchez! Trzymaj się! 🤘🏻

· More · Więcej


Story

Opowieść

- 01 -

Ukraina. Po polsku.

"Zaczęło się fuksem, bo dotarłem na przejście graniczne Hrebenne - Rawa Ruska, gdzie ruch indywidualny nie działa i przepuszczane są wyłącznie pojazdy z silnikiem. Mimo elektrycznego wsparcia w rowerze mój jednoślad się nie kwalifikował. Polska strona mnie wypuściła bez żadnych problemów ostrzegając, że być może będę musiał zaraz wracać i robić kolejne podejście w Medyce." Czytaj całość ...

- 02 -

Mołdawia. Falstart.

"Mołdawię zacząłem falstartem. Na granicy w Mamałydze pojawiłem się parę minut po godzinie 20:00 i okazało się, że z przejazdem muszę czekać do rana, bo ta granica pracuje trybem 08:00-20:00. Co w takim wypadku robisz? Teren wokół to obszar przygraniczny, po krzakach zbytnio się chodzić nie da, wszędzie budynki z wysokimi płotami, nieco głębiej graniczna rzeka Prut." Czytaj całość ...

- 03 -

Rumunia. Gdzie ci Cyganie?

 

- 04 -

Mołdawia. Jak tu spokojnie.

"Zielono mi! Mołdawia w drugiej odsłonie zaprezentowała się niezwykle spokojnie. Wjechałem do niej z Rumunii przez przejście graniczne w miejscowości Albita, po czym za punktem kontrolnym w Leuseni ruszyłem na północ - w sumie nie wiem czemu - nie była to najkrótsza droga do Kiszyniowa. Noc zastała mnie w odległości około 40 km od granicy w okolicach miejscowości Cristesti." Czytaj całość ...

- 05 -

Szeryf. Kraina Lenina.

"Jest takie miejsce na mapie Europy, które oficjalnie nie istnieje ... ale jest. Mam tu na myśli “państwo” nad Dniestrem - Naddniestrze Pridniestrowiem zwane - owiany złą sławą pas ziemi będący częścią Mołdawii. Nie taki wilk straszny ale o tym zaraz. Dlaczego oficjalnie go nie ma? Bo, jak możemy przeczytać w licznych publikacjach, gdy Mołdawia w 1990 roku odłączyła się od Związku Radzieckiego, Naddniestrze postanowiło w nim zostać." Czytaj całość ...

- 06 -

Ukraina. Chrzest bojowy.

"Kuchurhan - witamy na Ukrainie! Kolejna granica, którą przejechałem prawie na machnięcie ręką, z rozpędu przekraczając ją po chwilowo zamkniętej części przejścia. Straż graniczna bardzo uprzejmie pokazała mi miejsce w które powinienem się udać ale widząc niemałą kolejkę i mój majdan panowie zawołali mnie do siebie, zapytali skąd jestem i pieczątka do paszportu wpadła prawie niepostrzeżenie." Czytaj całość ...

- 07 -

Rumunia. James Bond.

 

- 08 -

Bułgaria. Nie odpuszczaj.

"Droga przez Bułgarię była króciutka. Od Vama Veche do Warny jest około 150 kilometrów gdy trzymasz się linii morza, trasą niecałe 110. Trzymałem się morza, bo je uwielbiam. Gdyby nie wielki maszt z flagą, nigdy bym nie zauważył, że już jestem w Bułgarii. Straż graniczna w Rumunii pożegnała mnie machnięciem ręki i coś, co było granicą, przejechałem z rozpędu." Czytaj całość ...

- 09 -

Aye, aye, captain!

 

- 10 -

Gruzja. Miś w lesie.

"Witamy w Gruzji! Tak brzmiało najbardziej sympatyczne powitanie jakie dotychczas miałem na trasie. Pani celnik wbiła pieczątkę do paszportu i mógłbym już zaczynać gruzińską przygodę, niestety statek z redy do portu wszedł w środku nocy więc poprosiłem o możliwość zejścia z pokładu rano. Nie było problemu. Zresztą żeby wyładować rower, musiałem poczekać na rozpakowanie całego piętra ciężarówek." Czytaj całość ...

- 11 -

Azerbejdżan. Kraina ognia.

 

- 12 -

Największe jezioro świata!

 

- 13 -

Kazachstan. Pułapka umysłu.

 

- 14 -

Kirgistan. Góry w niebie.

 

- 15 -

Afganistan. Lepiej nie.

"Jestem w Kirgistanie. Krótka rozmowa z kolegą, który aktualnie jest na służbie w kontyngencie amerykańskim w Afganistanie. Umówiliśmy się, że jak będę blisko, to się odezwę. Jak sytuacja? Można jechać czy lepiej nie? - pytam. Wjechać pewnie by ci się udało ale jak cię spotka nasz patrol na autostradzie, to cię odstawią na granicę, którą wjechałeś. To nie motor, nie możesz się ukryć." Czytaj całość ...

- 16 -

Indie. Raz wystarczy.

 

- 17 -

Nepal. Szukamy tygrysa.

 

- 18 -

Łatwo być nie może!

"Na hasło, że zmieniam plan jazdy przez Bangladesz na Assam w Indiach kilka osób zareagowało z entuzjazmem. Zresztą ponoć droga przez Assam, to jedna z najładniejszych tras w Indiach - po jej obu stronach park narodowy i słonie na ogromnej równinie, mnóstwo słoni. Powiedział mi o tym znajomy, który ponad 20 lat pracował w straży granicznej właśnie w tamtym rejonie." Czytaj całość ...

- 19 -

Malezja. Jak w domu!

 

- 20 -

Singapur. Truman Show.

 

- 21 -

Tajlandia. Pysznie, tanio, gorąco!

 

Partners

Partnerzy

[EN] Extreme adventures require the most reliable company and almost everythingproof equipment. Are you going somewhere? Check offer of my partners. For this trip I have invited those whom I consider the best of the best on the market.

[PL] Ekstremalne przygody wymagają najbardziej niezawodnego towarzystwa i niemal wszystkoodpornego sprzętu. Wybierasz się gdzieś? Sprawdź ofertę moich partnerów. Do tej podróży zaprosiłem tych, których uważam za najlepszych z najlepszych na rynku.

Poland.pl
[EN] Thanks to the cooperation with Marketing Office of the you will hear from me from time to time on the main polish web site - www.poland.pl!
[PL] Dzięki współpracy z Biurem Marketingu Ministerstwa Spraw Zagranicznych usłyszysz o mnie od czasu do czasu na głównej polskiej stronie - www.poland.pl!
Casio G-Shock
[EN] The time on the way is measured by the only everythingproof watch brand - . Pick one for your adventure - on the land, out at sea, in the sky!
[PL] Czas na trasie jest mierzony przez jedyną wszystkoodporną markę zegarków - G-Shock. Zabierz jeden na swoją przygodę - na lądzie, na morzu, w powietrzu!
Geobike
[EN] The first electric bicycle to make a 50000 kilometers journey around the world - . I do really like these models - , and . What do you think?
[PL] Pierwszy elektryczny rower w 50000 kilometrowej podróży dookoła świata - polski rower. Bardzo podobają mi się te modele - , i . Co ty na to?
Join me!
[EN] Do you have a product to show? Would you like to join me on that journey? Still more than 30000 km and 35 countries ahead.
[PL] Masz produkt do pokazania? Chcesz dołączyć do mnie na tej wyprawie? Wciąż ponad 30000 km i 35 krajów przede mną. Daj znać!

Media patronage

Patronat medialny

Supporting partners

Partnerzy wspierający

Photos

Zdjęcia

Videos

Filmy

Video #641938379494646
20.06.2018 15:00

... and this was going on 6 times. There was no chance to ride these steep hills up ⛰ ... i to się działo 6 razy. Nie dało rady pod te strome górki podjechać ⛰

Video #641936942828123
20.06.2018 14:58

Break on through to the other side! 🎵 40 km in 8 hours - this was the road I’ve picked but ... now half-dead I am on the other side of those mountains. By the way - for the first time on that trip whatever I had to drink was over far to quick. I made two stops - on the first one I took water from the stream, on the second one I have found a tap at the side of the road ... with water from the stream 🤘🏻40 km w 8 godzin - taką drogę sobie wybrałem ale ... teraz pół żywy jestem po drugiej stronie tych gór. Na marginesie - po raz pierwszy na tej wyprawie cokolwiek miałem do picia skończyło się za wcześnie. Zrobiłem dwa przystanki - na pierwszym nabrałem wody ze strumienia, na drugim znalazłem kran obok drogi ... z wodą ze strumienia 🤘🏻

Events

Wydarzenia

Hints

Wskazówki

 1. General information about the countries you will visit, about their history, culture can be found in Wikipedia - it is a very convenient source of knowledge.
 2. Technical issues, information about visas, warnings can be found on pages of diplomatic missions in you country - a very useful site in Poland is Polak za granicą run by the Ministry of Foreign Affairs.
 3. To avoid suprises get an insurance. I could not find a satisfactory one in Poland - all were expensive and sums were rather funny. Visit World Nomads or Seven Corners if you want something serious!
 4. To check mobile networks availability on your way visit OpenSignal.
 5. WiFi Map application will help you find free hotspots around the globe.
 6. Before you go check prices in your destination - Numbeo will help you with it. If you like numbers, you may also check NationMaster.
 7. You will find almost every route in Google Maps or Google Earth.
 8. Set up an account on Couchsurfing if you would like to hang out with people from all over the world who may sometimes help you on your way.
 9. If you need an inexpensive place to stay for the night - visit hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com or gomio.com.
 10. If you travel from one country to another it is good to check other connections than flights. Travelling by ferries made my transportation costs 80% cheaper than a plane on some parts of this trip.
 11. If you travel with a bicycle or any other sport equipment - visit this page!
 12. If you travel with a compass mind the magnetic declination.
 13. On Language Learning page you will find useful words and phrases in every language.
 14. If you are interested in fauna and flora of the concerned region - I recommend such pages as Map of Life, The Animal Files or WWF.
 15. Sometimes it is good to check the global map of wind, weather and ocean conditions.
 16. If you want to see my country - one of the safest holiday destinantions (according to express.co.uk) and the safest one in the whole EU for women (according to www.liberation.fr) - do not think twice!
 1. Ogólne informacje o krajach do których się wybierasz, o ich historii, kulturze znajdziesz w Wikipedii - to bardzo wygodne źródło wiedzy.
 2. Sprawy techniczne, informacje o wizach, ostrzeżenia znajdziesz na stronach placówek dyplomatycznych w swoim kraju - w Polsce bardzo użyteczną strona jest Polak za granicą prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 3. By uniknąć niespodzianek kup ubezpieczenie. Nie znalazłem satysfakcjonującego w Polsce - wszystkie drogie, a sumy raczej śmieszne. Zerknij na World Nomads lub Seven Corners jak potrzebujesz czegoś na poważnie!
 4. W celu sprawdzenia dostępności sieci komórkowych po drodze zajrzyj na OpenSignal.
 5. Aplikacja WiFi Map pomoże Ci znaleźć darmowe hotspoty na całym świecie.
 6. Zanim pojedziesz sprawdź ceny w miejscu do którego się wybierasz - Numbeo ci w tym pomoże. Jak lubisz cyferki, możesz też zajrzeć na NationMaster.
 7. Prawie każdą trasę znajdziesz w Mapach Google lub Google Earth.
 8. Załóż konto na Couchsurfing gdy chcesz spotykać ludzi z całego świata, którzy czasem mogą pomóc Ci po drodze.
 9. Jeżeli potrzebujesz niedrogiego miejsca by zatrzymać się na noc - odwiedź hostelworld.com, hostelbookers.com, hostels.com lub gomio.com.
 10. Jeżeli przemieszczasz się między krajami, dobrze jest sprawdzić połączenia inne niż lotnicze. Przeprawy promowe są o 80% tańsze na niektórych odcinkach mojej trasy niż samolot.
 11. Jeżeli podróżujesz z rowerem lub z innym sportowym sprzętem - odwiedź tę stronę!
 12. Jeżeli podróżujesz z kompasem miej na uwadze deklinację magnetyczną.
 13. Na stronie Language Learning znajdziesz przydatne słówka i zwroty w każdym języku.
 14. Jeżeli interesuje cię fauna i flora danego regionu - polecam takie strony jak Map of Life, The Animal Files lub WWF.
 15. Czasem dobrze jest zerknąć na globalną mapę wiatów, pogody i stanu oceanów.
 16. Jeżeli chcesz zobaczyć mój kraj - jedną z najbardziej bezpiecznych wakacyjnych destynacji (według express.co.uk) i najbezpieczniejszy kraj dla kobiet w całej UE (według www.liberation.fr) - nie zastanawiaj się długo!

If you would like to see any of places on my way, check the route or turn on a large map and click the information icon (i) on each country that I am going through - there you will find selected hotels where you can stop with a direct link to their booking page.

Jeżeli chcesz zobaczyć któreś z miejsc na mojej drodze, przejrzyj trasę lub włącz dużą mapę i kliknij ikonkę informacji (i) na każdym kraju przez który jadę - znajdziesz tam wybrane hotele, w których możesz się zatrzymać z bezpośrednim linkiem do ich strony z rezerwacjami.

Follow me!

Śledź mnie!

We travel, some of us forever, to seek other places, other lives, other souls.
Podróżujemy, niektórzy z nas zawsze, poszukując innych miejsc, innych żyć, innych dusz.
— Anais Nin —

The Route

Trasa

Bulgaria
Azerbaijan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
India
Nepal
India
Bangladesh
India
Thailand
Cambodia
Indonesia
Australia
South Korea
United States
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Argentina
Portugal
Switzerland
Czech Republic

The Map

Mapa

[EN] Do not hesitate to add me as a friend if you want to. You will find me on Facebook, LinkedIn or VK. Maybe we will meet on the way, who knows! I am constantly looking for good people along the way, who would want to give me a shelter for the night. A piece of a floor or a place to put a tent and an access to water is enough. If you would like to accompany me during my travel in selected countries (dates above) - tell me about it. If you would find some time to show me your town - let me know! Our photo to the Internet is a must!

[PL] Jak chcesz mnie dodać do znajomych, nie wahaj się. Znajdziesz mnie w sieciach Facebook, LinkedIn lub VK. Może spotkamy się po drodze, kto wie! Stale szukam dobrych ludzi na trasie, którzy będą chcieli udzielić mi schronienia na noc. Wystarczy kawałek podłogi lub miejsce, żeby postawić namiot i dostęp do wody. Jeżeli chcesz potowarzyszyć mi w podróży w wybranych krajach (daty powyżej) - powiedz mi o tym. Jeżeli znajdziesz chwilę czasu, żeby pokazać mi swoje miasto - daj znać! Nasze zdjęcie do Internetu to mus!

[EN] Maybe you want to see the flag with your brand on the top of the world? Or maybe with PayPal and 5$ you can help me raise funds for the next adventure.

[PL] Może chcesz zobaczyć flagę z twoją marką na dachu świata? A może masz konto PayPal i 5$ i możesz mi pomóc w zbieraniu funduszy na kolejną przygodę.

Facebook · Google+ · VK · Twitter · Instagram · YouTube · ASK.fm
Copyright © 2018 kosmopolack.life. All rights reserved.